PIAZZA
1981/6 XE XF XL XJ
1982/3 XES XE XF XG XL XJ-S BELLA XJ
1982/6 XES XE XF XG XL XJ-S BELLA XJ XC XN
1983/5 XE XG XL XJ-S BELLA XJ XN
1984/6 XE XS XG XL XJ-S BELLA XJ XN
1984/9 XE XS XG XJ-S BELLA XJ
1985/10 XE Irm XS XG BELLA XJ
1987/8 XE XS/G Irm XS XJ
1988/5 XE HBL XS/G Irm XS
1990/1 XE HBL Irm
1990/2 L-XE HBL XE HBL Irm
・1981/6 XL,XJはMTのみ
・XG,XC,XNはMTのみ
・XE,BELLAは1985/10よりATのみ
・XEは1985/10より受注生産(NERO XEは受注生産ではない)
・XG,BELLAは1987/2より受注生産
・L-XEはLIMITED XEの意
PIAZZA NERO
1981/7 XE XJ
1982/3 XE XG BELLA XJ
1982/6 XE XG BELLA XJ XN
1983/5 XE XG BELLA XJ XN
1984/6 XE XS XG BELLA XJ XN
1984/9 XE XS BELLA XJ
1985/10 XE Irm XS BELLA XJ
1987/8 XE Irm XS XJ
1988/2 XE Irm XS XJ
1988/5 XE HBL Irm XS
・1981/7 NERO XEはATのみ
・1981/7 NERO XJはMTのみ
・NERO XG,NERO XNはMTのみ
・1985/10よりNERO XE,NERO BELLAはATのみ